8 – Heimildir

Wiki > Handbók > 8 - Heimildir

Heimildaskrá

Andreasen, A. R. og Kotler, P. (2008). Strategic Marketing for Nonprofit Organizations. (7. útg.). New Jersey: Pearson Education.

Auður Hermannsdóttir. (2010). Fyrirlestur í Háskóla Íslands í október 2010.

Biswas, N. og Srivastava V.B. (2010). Marketing of Professional Educational Services. Sótt 29. nóvember af heimasíðunni: http://www.sherwoodindia.in/PDF%20ManagementToday%202010/MARKETING%20OF%20PROFESSIONAL%20EDUCATIONAL%20SERVICES.pdf

Bogi Þór Siguroddsson. (2000). Sigur í samkeppni. Reykjavík: Bókaklúbbur atvinnulífsins, Heimsljós.

Bogi Þór Siguroddsson. (2005). Sigur í samkeppni (2. útgáfa). Reykjavík: Mál og menning.

Cram, T. (1994). The Power of Relationship Marketing (Höskuldur Frímannssson þýddi) Reykjavík: Framtíðarsýn ehf 1995 Dale Carnegie sótt 8. nóvember af http://www.dalecarnegie.is/corporate_solutions.jsp

Davenport, T. (2006). Marketing training programs. Alexandria, VA.

Epstein, K. (2006). Marketing made easy. Wisconsin: Entrepeneur Press.

Friðrik Larsen, Halldór Örn Engilbertsson og Valdimar Sigurðsson (2008). Sótt 16. nóvember af: http://www.ru.is/haskolinn/frettir/hr-ingar/nr/12378

Gibbs, Paul og Knapp, Michael. (2002). Marketing Higher and Further Education: An Educator’s Guide to Promoting Courses, Departments and Institutions. London: Kogan Page.

Háskóli Íslands:sótt 8. nóvember af http://www.hi.is/skolinn/veldu_hi

Háskólinn í Reykjavík sótt 12. nóvember af http://www.hr.is/namid/ertu-ad-spa-i-hr.

Hróbjartur Árnason. (2005). Hvað er svona merkilegt við það.. að vera fullorðinn? Sótt í október 2010 af:  http://www.frae.is/files/%7B82f2a9f8-3cab-4e47-8dec-83adcf060546%7D_hvad%20er%20svona-ha.pdf

Karl Friðriksson & Kristinsson, Sævar. (2003). Markviss sókn til árangurs.  Impra nýsköpunarmiðstöð – Iðntæknistofnun. (B. Hallgrímsdóttir, Ritstj.)  Sótt 5.10. 2010 á slóð: http://www.nmi.is/files/%7B84DC79BA-D0DF-408B-8879- 5B36289080A5%7D_ impra_markadsaaetlanir.pdf

Kotler, P. & Fox, K. (1995). Strategic Marketing For Educational Institutions (2. útg.). New Jersey; Upper Saddle River: Pretice-Hall, Inc.

Kotler, P., Amstrong, G., Saunders, J.,Wong, E. (2001). Principles of Marketing: European Edition (2. útgáfa ). New Jersey: Prentice Hall.

Kotler, P. og Andreasen, A. (2008). Straegic Marketing for Nonprofit Organizations (7. útgáfa). Upper Saddle River, New Jersey. Pearson Education, Inc.

Klerk, S. De. og Kroon, J. (2008). Business networking relationships for business success Rafræn útgáfa. South African Journal of Business Management, 39 (2), 25 – 35.

Knowles, M. S., Holton, E. F. og Swanson, R. A. (2005). The adult learner: the definitive classic in adult education and human resource development (6. útgáfa). Amsterdam: Elsevier.

Meyer, Tiffany A. (2007). Writing A Reslults Driven Marketing Plan: The Nonprofit’s Guide to Making Every Dollar Count. Numa Marketing.

McLeish, Barry J. (1995). Successful Marketing Strategies for Nonprofit Organization. United States of America:John Wiley & Sons, Inc.

Netráðgjöf. Markaðssetning á Facebook – 15 góð ráð. Sótt á vefinn: http://www.netradgjof.is/2011/08/markadssetning-a-facebook/

Oberstein, S. og Alleman, J. (2003). Beyond Free Coffee & Donuts: Marketing Training and Development. United States of America: Alexandria, ASTD.

Simerly, R.G.. (1989). Handbook of Marketing for Continuing Education. San Fransisco: Jossey-Bass.

Simerley, R. (1989). The Strategic Role of Marketing for Organizational Success Handbook of Marketing for Continuing Education (pp. 3-17). San Fransisco: Jossey-Bass.

Smith, A. (1776/1937). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. New York: Random House.

Útflutningsráð. (1995). Markaðsrannsóknir. Sótt af vef: http://www.islandsstofa.is/files/markadsrannsoknir.pdf

Útflutningsráð (1996). Gerð markaðsáætlana. Sótt á vef 10. nóvember 2010, á slóð: http://www.islandsstofa.is/resources/files/icetrade.is/pdf/hollrad/gerd_ markadsaatlana.pdf

Webster, F. E. (1992). The Changing Role of Marketing in the Corporation. Journal of Marketing, 56, 1‐17.

Þórhallur Örn Guðlaugsson (2004) Markaðsáherslur og markaðshneigð. Tímarit um viðskipti og efnahagsmál. Sótt 13. nóvember af:  http://www.efnahagsmal.is/?p=268

Þekkingarmiðlun. 2010. Sótt 9. nóv. af: http://www.thekkingarmidlun.is/

 

Tags: